ΕΠΩΝΥΜΟ*

  ΟΝΟΜΑ*

  E-MAIL

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*

  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνος επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.

  Πότε θέλετε να ειδοποιηθείτε;

  Δικαιολογητικά (Αρχεία .jpg,.png.pdf έως 2ΜΒ)

  Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

  Βεβαίωση Παθολόγου

  Βεβαίωση Κηδεμόνα

  ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ

  Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στην Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής θάλασσας του Ομίλου σας . Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής , τους οποίους και αποδέχομαι . Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι : Γνωρίζω κολύμβηση και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.ΜΑ.Γ. καθώς και οι Εκπαιδευτές της σχολής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα μου συμβεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μου στα σκάφη και ότι επιβαίνω σε αυτά με δική μου ευθύνη .
  Δηλώνω ότι δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και ότι δεν έχω καταδικαστεί άνω του εξαμήνου για λαθρεμπορία - χρήση ναρκωτικών - αλιεία με εκρηκτικές ύλες - καθώς και για κακούργημα .
  Συνημμένα σας επισυνάπτω φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας (2 όψεις ) καθώς επίσης βεβαίωση παθολόγου ότι είμαι υγιείς.
  Με τιμή

  Ο/Η Αιτών / Αιτούσα