ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ο όμιλος αποφάσισε μαζί με την έκδοση/ανανέωση των αθλητικών δελτίων να εισπράτει και την ετήσια συνδρομή μελών .

Πληρωμές Δελτίων

  • Έκδοση αθλητικού Δελτίου για πρώτη φορά 15€
  • Επανέκδοση λόγω απώλειας 10€
  • Ανανέωση 10€

Το έντυπο για ανανέωση/έκδοση θα το βρείτε εδώ