ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ο όμιλος αποφάσισε μαζί με την έκδοση/ανανέωση των αθλητικών δελτίων να εισπράτει και την ετήσια συνδρομή μελών .

Πληρωμές Δελτίων

 • Έκδοση αθλητικού Δελτίου για πρώτη φορά 15€
 • Επανέκδοση λόγω απώλειας 10€
 • Ανανέωση 10€
 • Πληρωμή
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
  Αριθμός Λογαριασμού : 080/48068590
  ΙΒΑΝ:GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
  SWIFT:ETHNGRAA

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ

 • Έντυπο ανανέωση/έκδοση
 • Ιατρική Βεβαίωση
 • Ψηφιακή φωτογραφία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις)

Το έντυπο για ανανέωση/έκδοση θα το βρείτε εδώ