ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ο όμιλος αποφάσισε μαζί με την έκδοση/ανανέωση των αθλητικών δελτίων να εισπράτει και την ετήσια συνδρομή μελών .

Πληρωμές Δελτίων

    • Έκδοση αθλητικού Δελτίου για πρώτη φορά 15€
    • Επανέκδοση λόγω απώλειας 10€
    • Ανανέωση 10€
    • Πληρωμή

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αριθμός Λογαριασμού : 080/48068590
ΙΒΑΝ:GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
SWIFT:ETHNGRAA

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το έντυπο για ανανέωση/έκδοση θα το βρείτε εδώe