Σκοπός του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών είναι η διάδοση , καλλιέργεια , ανάπτυξη και προαγωγή του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας.

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού διοργανώνονται σχολές Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας.

Η Σχολή Αρχαρίων απευθύνεται σε κάθε άτομο που αγαπά την θάλασσα και θέλει να την γνωρίσει με έναν τρόπο που συνδυάζει και διασκέδαση και συναγωνισμό.

Η Σχολή Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας θέλει να εκπαιδεύσει τους Ιστιοπλόους στους αγώνες του σήμερα καθώς και στους κανονισμούς που τους διέπουν.

Οι Σχολές Αρχαρίων του Ι.Ο.ΜΑ.Γ.

Τα μαθήματα των σχολών αρχαρίων του Ι.Ο.ΜΑ.Γ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ( θεωρητικά & πρακτικά ). Για τα Θεωρητικά μαθήματα έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι τρόποι παρουσίασης να γίνονται με τα πλέον σύγχρονα μέσα όπως, projectors, computer animation, και ιστιοπλοϊκό μοντέλο. Τα μαθήματα που θα διδαχθείτε όσοι παρακολουθήσετε το τμήμα αρχαρίων είναι:

  • Ναυτιλία
  • Ναυτική Τέχνη
  • Δ.Κ.Π.Α.Σ.
  • Μετεωρολογία
  • Αεροδυναμική
  • Ραδιοεπικοινωνία
  • Καταστάσεις Κινδύνου & Ανάγκης
  • Πρώτες βοήθειες στην θάλασσα

Για τα Πρακτικά μαθήματα ο Όμιλος έχει δύο σκάφη ανοικτής θάλασσας που μαζί με τους έμπειρους εκπαιδευτές θα σας μυήσουν πλέοντας, στους χειρισμούς στο πέλαγος & στο λιμάνι , στην αγκυροβολία , στους ναυτικούς κόμπους , στο ταξίδεμα με χάρτη & πυξίδα , στην ασφαλή πλεύση , και γενικά στην Ναυτική τέχνη.

33η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Έναρξη 02/02/2024

Μαρίνα Γουβιών, Κέρκυρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ