» » » ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου όπως αυτό προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες τις 17ης Δεκεμβρίου ειναι:
Πρόεδρος: Σγούρος Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος: Κουτσοδόντης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μάζης Νικόλαος
Ταμίας/Εφορος Εκπαίδευσης: Βλάχος Νικόλαος
Εφορος Αγώνων: Χριστοδήμος Ηλίας
Αναπληρωματικό μέλος: Κωστάλης Κωνσταντίνος