» » » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 – Τροποποίηση Οδηγιών Πλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 – Τροποποίηση Οδηγιών Πλου

Όλα τα σημεία στροφής θα είναι χρώματος πορτοκαλί και ΟΧΙ κίτρινου χρώματος όπως ορίζονται στις οδηγίες πλου.

Παραμένει μόνο η Μ2 σημαδούρα πράσινη στον δίαυλο Πρεβέζης.

26/10/2018 12:25μ.μ.

Ε.Α.